DRA. EVA MARTÍNEZ FRANCO

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per l’Universitat de Barcelona (Hospital Clínic). Any 2003.
 • Especialitat en Obstetrícia i Ginecologia via MIR a l’Hospital Sant Joan de Déu. Any 2004-2008.
 • Especialista en Sòl Pelvià i Uroginecologia.
 • Diploma del Nivell III d’Ecografia de la SESEGO.
 • Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Any 2010
 • Professor Associat d’Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona
 • Metge Adjunt de l’Hospital Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
 • Membre de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecologia (SEGO).
 • Membre de la Sección de Suelo Pélvico de la SEGO.
 • Membre de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia.
 • Membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
 • Membre de la International Urogynecological Association.
 • Membre de la International Continence Society
 • Secretària de la Secció de Sòl Pelvia de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia